Doorgaan naar artikel

Actievoorwaarden & spelregels

Winacties worden uitgeschreven door Manfield onder de handelsnaam Manfield. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

1. Deelname aan acties is gratis.

2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

3. De winnaar van de actie wint de genoemde prijs in de actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Manfield kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Manfield voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Manfield.

15. Manfield handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Manfield

+31 (0)85-9028188 | E-mail: klantenservice@manfield.nl.