Doorgaan naar artikel

Privacybeleid

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij WWW.MANFIELD.COM

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Zodat u bij het bezoek van onze websites u veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

1. Verantwoordelijke instantie en rechten

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming is MNFLD. B.V. (Manfield). 
Manfield is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar: 
- Per post: Manfield, Magistratenlaan 40-42 (floor 7/8),5223 MD ’s-Hertogenbosch
- Telefoon algemeen: 085 - 00 82 300
- Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 09:00 -17:00
- E-mail: klantenservice@manfield.nl 
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over u - bij ons opgeslagen - gegevens ontvangen, en u recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wil aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Manfield volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming, kunt u bezwaar per e-mail of brief opsturen naar bovengenoemde contactgegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.1 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert via de "nu registreren"-functie een klantenaccount aan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn/haar bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u onder andere gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens en voorkeuren voor de nieuwsbrief beheren.

2.1.1 Klantenaccount aanmaken

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie): 
- E-mailadres
- Wachtwoord
- Voornaam
- Achternaam
- Geslacht

Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Een e-mailadres hebben wij nodig, zodat wij u de ontvangst- en de verzendbevestiging van uw bestelling kunnen toesturen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien voor de identificatie (als gebruikersnaam), wanneer u in het ‘mijn Manfield’ klantenaccount aanmeldt.

2.2 Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten (bijvoorbeeld: "Mijn voorkeuren"), de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (meer informatie hierover onder punt 2.3) en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden indient u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestelling- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

2.3 Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Manfield, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om u koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de website, of producten die u bekeken heeft en informatie die wij van u ontvangen hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen. Indien u bezwaar wil aantekenen kunt u dit per e-mail of brief opsturen naar onder punt 1 genoemde contactgegevens.

2.4 E-mailadres

Heeft u bij ons iets gekocht dan mailen we u over uw bestelling, u ontvangt de factuur en een vraag voor het achterlaten van een review van producten die u bij ons koopt. Naar aanleiding van uw aankoop in onze webshop ontvangt u ook onze service nieuwsbrief; deze gaat enkel over de zaken omtrent uw aankoop.

Voor het verzenden van onze overige nieuwsbrieven gebruiken wij het door uw aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Om de nieuwsbrief nog interessanter te maken voor u stellen we deze samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen en klikgedrag. Wilt u niet alle Manfield nieuwsbrieven ontvangen dan kunt u eenvoudig uw voorkeuren wijzigen via de ‘mijn Manfield’ omgeving, of via de bijwerk-knop onderin de nieuwsbrief. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Uitschrijven is heel eenvoudig via uw 'Mijn Manfield-account' of via de link onderaan de nieuwsbrief. Komt u hier niet uit dan kunt u te allen tijden contact opnemen met onze klantenservice. Door u in te schrijven voor de Manfield newsletter geeft u Manfield toestemming om uw gegevens op te slaan voor onbepaalde tijd. Wij registreren uw interacties met als doel om de inhoud van al onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat voor u relevant is. Alle gegevens die door Manfield verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. De informatie die door u aan Manfield wordt verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

3. Re-targeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

3.1 Reclamebanners

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zogenaamde reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina's van derden plaatsen. Dit gebeurt meestal met het gebruik van zogenaamde cookies of pixels. Het is ons doel om het reclameaanbod voor u nuttiger en interessanter te maken, daarom ziet u in het kader van de reclamebanners met name producten die u reeds op onze site bekeken heeft of producten die lijken op de door uw bekeken producten (zgn. retargeting). In het kader van de reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in niet-gecodeerde tekstuele vorm over u (bijv. uw naam of e-mailadres) worden niet in de cookies opgeslagen. Meer informatie over cookies, pixels en retargeting vindt u onder punt 3 en punt 6 van deze policy.

In het kader van re-targeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:
- Facebook Inc; https://www.facebook.com/about/privacy
- Criteo CIL; http://www.criteo.com/privacy/
- Adroll; https://www.adroll.com/about/privacy
- Google; https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/?channel=ha&subid=nl-nl-ha-aw-aw-c-b0_xx_txx_xx_oo_bau-non!o2~250320535-224723292667-google%20adwords
- Bing; https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
- Sovendus; waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming

3.2 Re-targeting

Onze website gebruikt zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

3.3 Kansspelen

Bij kansspelen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel.

4. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van Manfield worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Manfield webshop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Manfield webshop, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze Manfield webshop door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

5. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

5.1 Google Analytics

Manfield gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies".

6. Disclaimer

DEZE WEBSITE IS BESTEMD VOOR EIGEN OF INTERN GEBRUIK VAN ONZE KLANTEN, WAARBIJ HET NIET IS TOEGESTAAN DE WEBSITE TE VERVEELVOUDIGEN ANDERS DAN DOOR HET DOWNLOADEN EN BEKIJKEN DAARVAN OP EEN ENKELE COMPUTER, EN/OF HET PRINTEN VAN EEN ENKELE HARDCOPY. ZONDER SCHRIFTELIJKE VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN MANFIELD IS HET NIET TOEGESTAAN DEZE WEBSITE OP ANDERE WIJZE TE VERVEELVOUDIGEN, DOOR TE ZENDEN OF BESCHIKBAAR TE STELLEN OP EEN NETWERK. HET IS NIET TOEGESTAAN DEZE WEBSITE TE FRAMEN.

6.1 Afbeeldingen

Alle woord- en beeldmerken (afbeeldingen, foto's en teksten) zijn intellectueel eigendom van Manfield. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail of brief naar onder punt 1 genoemde contactgegevens. Manfield mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Daarbij is Manfield niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6.2 Kleuren

Manfield kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van uw computer.

6.3. Auteursrecht

De inhoud van de website manfield.com is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:
MNFLD B.V. 
Magistratenlaan 40-42 (floor 7/8)
5223 MD ’s-Hertogenbosch
Nederland

KvK-nummer: 65134117
BTW-nummer: NL855993716B01