Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van woensdag 23 december jl. is voorlopige surséance van betaling verleend aan Manfield B.V., met vestigingsadres Larenweg 70 te (5234 KC) ’s-Hertogenbosch met benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. B.W.G.P. Meijs en mr. J.J.M.C. Huppertz tot bewindvoerders.

Hierbij delen wij u mede dat alle correspondentie met betrekking tot de surséance van Manfield B.V. gericht kan worden aan het volgende adres:

manfield@insolvencymrg.nl

Voorts delen wij u mede dat er een afkoelingsperiode is afgekondigd voor een periode van twee maanden.

Zodra meer duidelijkheid bestaat omtrent het verdere verloop van de surséance zal wederom een bericht worden geplaatst op de website.

Met vriendelijke groet,

Mr. drs. B.W.G.P. Meijs
Mr. J.J.M.C. Huppertz
Bewindvoerders